Julkaistu    |  Päivitetty 
Petra Mustonen

Metsien luomubrändäys käyntiin

Luken tutkija Henri Vanhanen (vas.) ja Metsäkeskuksen metsätietoasiantuntija Juha Vornanen (oik.) uskovat, että Pohjois-Karjalan aluetalous hyötyisi metsien luomubrändäämisestä. Luken tutkija Henri Vanhanen (vas.) ja Metsäkeskuksen metsätietoasiantuntija Juha Vornanen (oik.) uskovat, että Pohjois-Karjalan aluetalous hyötyisi metsien luomubrändäämisestä.
Luonnonvarakeskus ja Suomen metsäkeskus ovat käynnistäneet ”Luomua ja luonnontuotteita metsävaratietoihin” -hankkeen Pohjois-Karjalassa.

Hankkeen tavoitteena on yhtäältä käynnistää työ alueen metsien luomusertifioimiseksi, toisaalta luoda verkkoon paikkatietopalvelu, joka yhdistää metsänomistajat ja metsistä luomutuotteita keräävät yritykset.

Vain luomusertifioiduista metsistä kerätyt tuotteet, kuten luonnonmarjat ja -sienet, voi markkinoida luomutuotteina. Metsäkeskuksen metsätietoasiantuntija Juha Vornanen kertoo, että käytännössä lähes kaikki maakunnan metsät, siis 1,5 miljoonaa hehtaaria, olisi sellaisenaan luomusertifioitavissa.

– Suomessa on tähän maailmanlaajuisesti katsottuna harvinaisen hyvä toimintaympäristö. Joitakin poikkeuksia lukuun ottamatta nykyiset metsänhoitomenetelmät ovat sellaisia, etteivät ne estä sertifiointia.

Luomuun sopimattomat käsittelyt, kuten tietyt lannoitteet tai kantokäsittely urealiuoksella, rajaavat kyseisen alueen pois luomun piiristä kolmeksi vuodeksi.

Hankkeen vastuututkija Henri Vanhanen Lukesta uskoo, että metsien tuotteissa luomusertifikaatti on kilpailuetu lähinnä vientimarkkinoilla.

– Meille suomalaisille metsän puhtaus on itsestäänselvyys, mutta maailmalla luomubrändille on kasvava kysyntä. Se on sekä huomattava arvonlisäys että kilpailuetu.

Metsänomistajat hyötyvät erityisesti jokamiehenoikeuksien ulkopuolelle jäävien tuotteiden, kuten koivunmahlan, kuusenkerkkien sekä lääkepihkan hyödyntämisestä joko itse tai vuokraamalla keräämisoikeuden eteenpäin. Hankkeen toteuttajat uskovat, että luomubrändistä on hyötyä myös matkailualalla ja palvelusektorilla ylipäätään.

– Lisäksi hankkeen aikana on tarkoitus selvittää, olisiko myös rakennuspuutavaran luomusertifiointi joskus tulevaisuudessa mahdollista. Kaiken kaikkiaan luomubrändistä olisi hyötyä koko aluetaloudelle, Vanhanen sanoo.

Vanhanen toivoo myös, että luomubrändi tulevaisuudessa yhdistettäisiin maailmalla Suomi-brändiin.

Luomusertifioituja metsiä on Pohjois-Karjalassa tällä hetkellä vain 173 hehtaaria. Yksi sertifiointia hidastava tekijä on ollut se, ettei yksittäisten toimijoiden ole ollut kannattavaa hakeutua valvonnan piiriin, ellei metsässä ole ollut erityisen arvokkaita tuotteita.

– Luomuvalvonta on käytännössä jokavuotinen prosessi, ja jos esimerkiksi yksittäinen metsänomistaja on itse hakenut valvonnan piiriin, kulut siitä tulevat hänelle. Se voi olla monelle kynnyskysymys, Vornanen selittää.

Hankkeen tavoitteena on edistää ryhmäsertifiointia, joka onkin kokonaisuuden kannalta ainoa järkevä vaihtoehto, sillä maakunnassa on noin parikymmentätuhatta metsänomistajaa. Toinen sertifiointia hidastava tekijä on ollut Vanhasen mukaan tiedon puute tai virhekäsitykset metsänomistajien keskuudessa.

– Yksi harhakäsitys on se, että sertifiointi rajoittaisi metsänhoitotoimenpiteitä. Luomu yhdistetään jostain syystä virheellisesti luonnonsuojeluun. Lisäksi järjestelmän hyötyjä ei tunneta, tai ei tiedetä kuka resursseja saa hyödyntää ja millä oikeuksilla.

Lulume-hankkeen ehkä suurin haaste liittyy tällä hetkellä siellä täällä sijaitsevan paikkatiedon keräämiseen, jotta luomuvalvonta tulee käytännössä mahdolliseksi ja kehitettävään järjestelmään saadaan jatkuvasti ajantasainen tieto luomun vastaisista metsänhoitotoimenpiteistä. Paikkatietojärjestelmää lähdetään mahdollisesti rakentamaan Metsään.fi-palvelun yhteyteen.

– Järjestelmän kehittäjillä, luonnontuotealan yrityksillä sekä metsänomistajilla on kaikilla omat odotuksensa palvelun suhteen. Nyt pohditaan, millaista palvelua näistä palasista lähdetään kehittämään, Vanhanen kertoo.

Lulume-hanke kestää vuoteen 2020.

Kommentoi

Hae Heilistä

Hae Heilistä