Julkaistu    |  Päivitetty 

Joensuun ensimmäinen pyöräkatu muuttaa Kauppakadun ilmeen täysin

Joensuun kaupunki aloittaa Kauppakadun saneerauksen välillä Yläsatamakatu–Rauhankatu. Kadun ilme ja poikkileikkaus muuttuvat täydellisesti, sillä tarkoituksena on rakentaa erityisesti pyöräilyä suosiva reitti pohjoisista kaupunginosista keskustaan.

Myös kevyen liikenteen väylä Rauhankadulta Nurmeksentielle uusitaan ja päällystetään.

Nykyinen ajorata kapenee viisimetriseksi ja se päällystetään punaisella asfaltilla.

Risteysalueet Yläsatamakadulta Rauhankadulle rakennetaan korotettuina. Kadunvarsipysäköinti muuttuu kokonaan vinopysäköinniksi. Osa vanhoista kadunvarren puista joudutaan kaatamaan ja näiden tilalle istutetaan uusia puita pysäköintiruutujen väliin. Pohjoiskadun ja Rauhankadun välillä olevat lehmukset säilytetään ja vanhat jalkakäytävät ovat jatkossakin kivituhkapintaisia.

Rakennustyöt aiheuttavat häiriötä Kauppakadun sekä sitä risteävien katujen liikenteelle.

Myös kiinteistöjen pihoihin pääsy autoilla voi estyä ajoittain.

Jalankulku- ja pyöräliikenne pyritään järjestämään väliaikaisilla järjestelyillä koko työmaan keston ajan. Kadun korjaustyö on valmiina kesällä 2017.

Katutöiden yhteydessä uusitaan myös katuvalaistus, vesihuolto sekä osa kaukolämpöverkostoa.

Kommentoi

Hae Heilistä

Hae Heilistä