Julkaistu 

Rantsikka on mainettaan parempi

Jussi Semi. Maija Yrjölä Jussi Semi.

Rantakylä-Utra ei ole niin ”huono” kuin puhutaan.

Itä-Suomen yliopiston maantieteen tutkija Jussi Semi on tutkinut Joensuun Rantakylän ja Utran kaupunginosissa asuvien hyvinvointia ja onnellisuutta.

Ajoittain vallalla oleva käsitys Rantakylän ja Utran kaupunginosien ”huonoudesta” ei vastannut alueiden asukkaiden näkemyksiä. Aineistojen pohjalta kävi ilmi, että Rantakylä-Utra ei ole niin huono kuin yleiset mielikuvat väittävät. Asukkaista monet olivat tyytyväisiä asuinalueeseensa.

Alue on yksi Joensuun kaupungin keskeisimmistä kehittämiskohteista, ja siellä asuu noin 12000 joensuulaista. Kokonaisuudessaan alueen väestö on monimuotoista, sillä alueella on vanhempien ikäryhmien lisäksi nuoria ja ulkomaalaistaustaisia.

Tutkimusaineisto kerättiin lähettämällä kyselylomake satunnaisesti 1500 alueen asukkaalle vuonna 2014. Vastauksia kertyi 557 henkilöltä, jotka olivat iältään 15–85-vuotiaita. Tutkimuksen vastauksissa keskimääräistä tärkeämpinä tekijöinä asukkaiden onnellisuudelle nousivat esiin asuinalueen turvallisuus ja rauhallisuus, alueen lähipalvelut ja terveydenhuoltopalvelut, hyvät mahdollisuudet ulkoiluun sekä luonnon ja leikkipuistojen läheisyys.

– Peruspalveluilla ja ulkoilumahdollisuuksilla sekä ylipäänsä asuinalueen turvallisuudella ja rauhallisuudella on merkittävä rooli yksilöiden onnellisuudelle, Semi toteaa.

Sen sijaan keskimääräistä vähemmän merkittävinä onnellisuudelleen asukkaat pitivät mahdollisuuksia vaikuttaa kaupunginosan suunnitteluun ja päätöksentekoon, hyviä päivähoitopalveluita, asukkaiden yhteisöllisyyttä, yhteisöllisiä tapaamispaikkoja alueella sekä sosiaalista monimuotoisuutta.

Kommentoi

Hae Heilistä

Hae Heilistä