Julkaistu    |  Päivitetty 
Hanna Käyhkö

Kansanterveys: THL kutsuu terveystarkastuksiin

Pohjoiskarjalaisia kutsutaan terveystarkastuksiin tänä keväänä. Kyse on Terve Suomi -väestötutkimuksesta, jolla tuotetaan ajankohtaista tietoa Suomessa asuvien aikuisten terveydestä, hyvinvoinnista ja palveluista sekä niissä tapahtuneista muutoksista ja tulevasta kehityksestä.

– THL kutsuu 10 000 aikuista kattavaan terveystarkastukseen kevään aikana. Kutsu lähetetään satunnaisotannalla valituille yli 20-vuotiaille. Tarkastuksessa selvitetään heidän terveyttään, toimintakykyään ja myöhemmin kehittyvien sairauksien riskitekijöitä, kertoo hankkeen vastaava tutkija Annamari Lundqvist.

– Tutkimus muodostaa myös uusien hyvinvointialueiden tilannekuvan eri puolella Suomea, kun terveystarkastuksia järjestetään 50 paikkakunnalla ympäri Suomea.

Pohjois-Karjalassa tutkimuksia järjestetään Joensuussa Siilaisen terveysasemalla 20.3.–28.3., Polvijärven terveysasemalla 29.3.–6.4., 11.4.–20.4. Lieksan terveysasemalla, 24.4.–4.5. Juuan terveysasemalla.

 

Tutkimus alkoi viime syksynä, jolloin 66 000 satunnaisesti valittua aikuista ympäri Suomen kutsuttiin vastaamaan kyselyyn.

Tänä keväänä 10 000 näistä henkilöistä kutsutaan lisäksi monipuoliseen terveystarkastukseen. Terveystarkastus on tutkittaville ilmainen.

Tutkittavat on valittu satunnaisesti Digi- ja väestötietoviraston tiedoista. Valittujen henkilöiden kautta muodostuu pienoiskuva Suomen väestöstä.

– Terve Suomi -tutkimuksen tietojen avulla voidaan vähentää keskeisistä kansansairauksista johtuvia ennenaikaisia kuolemia ja toimintakyvyn rajoituksia sekä kehittää terveyspalveluja niin, että ne vastaavat asukkaiden tarpeisiin mahdollisimman hyvin.

– Terve Suomi -tutkimus edeltäjineen muodostaa ainutlaatuisen tietopohjan vaikuttavan sosiaali- ja terveyspolitiikan tueksi.

 

Tutkija Annamari Lundqvist muistuttaa, että väestötutkimukset ovat Suomessa johtaneet merkittäviin kansanterveyttä parantaviin tekoihin.

Esimerkiksi yli 20 vuotta sitten väestötutkimuksella todettiin, että suomalaiset saavat liian vähän D-vitamiinia. Puutetta alettiin paikata menestyksekkäästi maitotuotteiden ja rasvavalmisteiden D-vitamiinilisällä.

– Tutkimustulosten luotettavuuden takia on tärkeää, että terveystarkastukseen osallistuvat kaikki kutsun saaneet – niin nuoret ja vanhat kuin itsensä sairaaksi tai terveeksi kokevat.

– Yksittäiselle tutkittavalle kyse on ainutlaatuisesta tilaisuudesta saada hyvin kattavaa ja maksutonta terveystietoa itsestään, sanoo Terve Suomi -tutkimuksen vastaava lääkäri Lara Lehtoranta.

Tutkimuskäynnillä muun muassa mitataan verenpaine, otetaan verinäyte, tutkitaan näkö ja kuulo, tehdään muistiin, tarkkaavuuteen ja fyysiseen kuntoon liittyviä tehtäviä sekä keuhkojen puhalluskoe.

Lisäksi tutkimukseen liittyy kyselyitä, joilla kartoitetaan terveyttä, elintapoja ja toimintakykyä.

Osaa terveystarkastukseen kutsutuista pyydetään osallistumaan myös syventäviin lisätutkimuksiin, joita ovat muun muassa hammaslääkärin tutkimus, alkoholinkäyttöä selvittävä haastattelu sekä nukkumista ja liikkumista kartoittava liikemittaritutkimus.

Tutkimukseen osallistuneet saavat itseään koskevat tutkimustulokset, mukaan lukien verinäytevastaukset ja tiedon henkilökohtaisesta riskistään sairastua esimerkiksi uniapneaan, sydän- ja verisuonisairauksiin sekä tyypin 2 diabetekseen. Tutkittavat saavat myös ohjeita terveytensä ja hyvinvointinsa kohentamiseksi.

Kommentoi

Hae Heilistä

Hae Heilistä