Julkaistu    |  Päivitetty 
Hanna Käyhkö

Varhaiskasvatus: Joensuulaiset lapset pääsevät nyt itse vaikuttamaan

Joensuun kaupungin varhaiskasvatuksessa oleville lapsille järjestetään iso laatukysely tammikuussa. Kyseessä on ensimmäinen kerta, kun lapset pääsevät Joensuussa itse vastaamaan näin laajasti.

– Vanhemmille kyselyitä on järjestetty säännöllisesti, ja toki lapsia kuullaan varhaiskasvatuksessa kaiken aikaa, mutta näin laajaa kyselyä ja tutkimusta ei ole aiemmin tehty, kertoo Joensuun kaupungin varhaiskasvatuksen laatuohjaaja Piia Leinonen.

Joensuun päiväkodeissa ja perhepäivähoidossa on yhteensä 2 400 lasta.

– Lasten kuuleminen on osa varhaiskasvatuksen arkea, ja sitä tehdään päivien aikana jatkuvasti, mutta nyt oli aika ja tarve laajemmalle lasten näkemysten kuulemiselle, kertoo kaupungin varhaiskasvatusjohtaja Irja Seppänen.

Varhaiskasvatuksessa asetetaan kullekin toimintavuodelle kolmesta viiteen kehittämistavoitetta. Seppänen kertoo, että ainakin yksi seuraavan toimintavuoden 2023–2024 tavoitteista nousee suoraan tämän tutkimuksen tuloksista.

– Lasten kuuleminen ei tietenkään saa olla näennäistä. On tärkeää, että tuloksilla on merkitystä ja lasten vastauksiin reagoidaan.

– Tämä kysely antaa meille tietoa siitä, mikä Joensuun kaupungin varhaiskasvatuksessa on lasten mielestä hyvin ja sitä on ylläpidettävä, sekä siitä, mihin on kiinnitettävä erityistä huomiota ja parannettava, Irja Seppänen sanoo.

 

Kyselystä tulevaa materiaalia hyödynnetään myös Itä-Suomen yliopistossa: Sanna Ahponen-Käyhkö käyttää kyselyä kasvatustieteiden kandidaatin tutkielmassaan.

– Olen aina ollut kiinnostunut lapsenoikeuksista ja niiden edistämisestä. Tällainen kysely antaa hyvän mahdollisuuden selvittää sitä, miten lapset itse kokevat asiat varhaiskasvatuksessa, Joensuun perhepäivähoidon esihenkilönä työskentelevä Sanna Ahponen-Käyhkö kertoo.

– Kysymykset on laadittu siten, että niissä on huomioitu lapsille tärkeitä asioita sekä varhaiskasvatuksen omiin kehittämiskohteisiin ja strategiaan liittyviä tavoitteita.

Laatukyselyyn vastataan kotona.

– Kyselyn kannalta on eri asia, kirjaako vastaukset lapsen oma vanhempi vai varhaiskasvatuksen työntekijä. Uskomme, että sen oman läheisen kanssa lapset voivat vastata tietyllä tapaa aidommin.

– Vanhemmat osaavat tulkita lastensa vastauksia paremmin. Samalla vanhemmat saavat myös tietoa lastensa päivistä, ja se mahdollistaa vuorovaikutuksen lisäämisen päiväkodin ja lasten vanhempien välillä. Toivomme saavamme palautetta vanhemmilta, mikäli kyselyä tehdessä nousee esiin vanhemman mielestä yllättäviä tai tärkeitä asioita, Sanna Ahponen-Käyhkö sanoo.

 

Lasten apuna kyselyssä on hymynaama-asteikko, mutta huoltajienkin apua tarvitaan, sillä he toimivat kyselyssä lastensa haastattelijoina.

Kyselyssä on yhteensä kolmisenkymmentä kysymystä monenlaisista asioista. Lapsilta kysytään muun muassa ovatko pukeminen, riisuminen, ruokailu, wc-käynti tai ulkoilu mukavaa, mikä on lempipaikka ja lempileikki ja onko lapsella kavereita päiväkodissa tai perhepäivähoidossa.

Joensuulainen Karita Kaita täytti lomakkeen Linnunlahden päiväkodissa hoidossa olevan 5-vuotiaan Elliot-poikansa kanssa heti kyselyn auettua.

– Ajattelin etukäteen, että jaksaakohan Elliot keskittyä kyselyyn, kun kysymyksiä oli aika paljon, mutta sehän oli hänestä oikein hauskaa. Se oli meille kiva, yhteinen hetki.

– Oli silmiä avaavaa huomata, millaisia asioita sieltä nousi esiin. Vaikka kyselen päivittäin lapselta päiväkotiasioista, minulle tuli ihan uutta tietoa hänen kaverisuhteistaan, ruokailuista ja esimerkiksi vessassa asioimisesta. Ei tällaisia yksityiskohtia tule mieleen arjessa kysyäkään, Karita Kaita

Lasten kuulemisessa on kyse myös kuulluksi tulemisen kokemuksesta, joka onnistuessaan rohkaisee lasta nyt ja myöhemmin aktiiviseen yhteiskunnan jäsenyyteen.

– Yksi varhaiskasvatuksen tavoitteista on varmistaa lapsen mahdollisuus osallistua ja saada vaikuttaa itseään koskeviin asioihin, joten tästähän koko laatukyselyssä on kyse. Lasten osallisuus on tärkeää myös Unicefin Lapsiystävällinen kunta -mallissa, jossa Joensuu on mukana, Irja Seppänen muistuttaa.

Kommentoi

Hae Heilistä

Hae Heilistä