Taivastelua

Kirjoituksia maan ja taivaan väliltä. Joensuun ev.-lut. seurakuntien blogi.

Sotilaat ja papit marssivat samassa tahdissa - suomalaisen sotilaspapiston historia on pitkä kuin sarkamantteli

Blogin-jakokuva-Jukka-Erkkil Jukka Erkkilä, Vaara-Karjalan pappi

Maalaispapin yhdeksäs kirjoitus, jossa marssitaan marsalkan hopeatorvien tahtiin. Puolustusvoimien lippujuhlan päivä liittyy marsalkka Mannerheimin henkilöhistoriaan. Hänen päätöksellään myös aikoinaan organisoitiin sotilaspapisto, jonka reserviin maalaispappikin kuuluu.


Kaikkina aikoina on taisteluun lähtevä sotilasjoukko kaivannut rohkaisua ja lohdutusta. Kristityissä maissa kirkon pappi on ollut usein käytettävissä tähän tehtävään. Tätä sotilassielunhoidollista tehtävää helpottaakseen Turun piispa Johannes Gezelius painatti vuonna 1683 suomenkielisen "sotaraamatun", joka mahtuisi satulalaukkuunkin. Pienikokoisuus on tosin suhteellista. Gezeliuksen sotaraamatulle jäi kokoa kutistamisen jälkeenkin vielä parin punatiilen verran.

Nykyisin käytössä olevan sotilasparaatin kulku perustuu taisteluun lähtevän joukon rituaaleihin. Korkeimman upseerin puhe käsittelee sotilasjoukon olemassaolon tarkoitusta ja sen tehtävää. Pappi taas rohkaisee pelkääviä ja muistuttaa eettisesti kestävistä valinnoista. Komentajan puheen ja kenttähartauden jälkeen suoritetaan näyttävä ohimarssi.

Sisällissodan syttyessä tammikuussa 1918 suomalaissa pappiloissa tiedostettiin vallalla olevan kriisin yleisinhimillinen laajuus. Monet papit halusivat tehdä jotakin tilanteen helpottamiseksi. Maaliskuussa Joensuun ympäristön papit päättivät keskenään, että jokaisesta yli kaksi-pappisesta seurakunnasta lähdettäisiin vuorotellen vapaaehtoisesti sielunhoitotyöhön Karjalan rintamalle. Papit lähtivät tukemaan taistelevia valkoisen armeijan sotilaita ja kohtaamaan vangittuja punakaartilaisia. He järjestivät jumalanpalveluksia ja hartauksia, jakoivat ehtoollista ja sivistivät sotureita opetushetkillä. Maaliskuun kuluessa papiston omaehtoinen toiminta otettiin nopeasti haltuun ja organisoitiin tehokkaasti kenraali Mannerheimin käskyllä. Sotarovastiksi nimetty pappi johti kaikkien sotilaspappien työtä. Tehtävästä kehittyi myöhemmin kenttäpiispan virka.

Toukokuun 16. päivänä vuonna 1918 valkoinen armeija marssi paraatissa Helsinkiin. Tuon hetken vuosipäivä vahvistettiin myöhemmin sotaväen lippujuhlaksi. Helsingin voitonparaatin kärjessä ratsastanut Mannerheim lakkautti valkoista Suomea korostaneen juhlan Talvisodan päätyttyä. Ajallisesti samoille tienoille määrättiin pidettäväksi yksimielisyyden ja sankarivainajien muistopäivä. Marskin 75-vuotissyntymäpäivänä 4.6.1942 Suomen valtioneuvosto määräsi sitä jatkossa juhlittavan Puolustusvoimien lippujuhlan päivänä.

Viime sotien aikana sotilaspapit toimivat tiivisti taistelevan seurakunnan keskellä. Heidän vastuulleen jäi huolehtia kaatuneiden huolto ja toimittaminen kotimultiin. He kirjoittivat lukemattomia mustareunaisia kirjeitä kaatuneiden omaisille. Monen taivaalle tyhjänä tuijottavan sotilaan silmän sulki papin karhea kämmensyrjä. Pappi levyjä taitteli.

Näin kietoutuvat tiivisti yhteen Marskin soturien muisto ja Puolustusvoimien kirkollinen työ. Nykyisin sotilaspapistolla on hengellisten tehtävien lisäksi vahva osaaminen henkisen ja sosiaalisen toimintakyvyn ylläpitämisessä. Sotilaspappi on usein odotettu vieras niin kriisinhallintajoukkojen tukikohdassa kuin varusmiesten ampumaleirilläkin.

Sotilaspappi on eräänlainen hybridi: sotilas ja pappi. Jokaisen heistä on kuitenkin itse punnittava kumpi näistä ammatti-identiteeteistä on hallitsevampi.

 

Lue lisää sisällissodan kokeneista papeista kirjoittajan kirkkohistorian pro gradu -tutkielmasta: Jokaisen oli astuttava joko maan puolustajain tai sen kavaltajain riviin" Ala-Karjalan rovastikunnan papit Suomen sisällissodan tulkitsijoina 1918-1929 (Jukka Erkkilä, Itä-Suomen yliopisto 2014).

RESILIENSSITESTI
Suvivirsi soikoon
 

Bloggarit

Tutkailua
25 artikkelia
Toimitus
1 artikkeli
Taivastelua
175 artikkelia
Aimo Salonen
141 artikkelia
Hilppa
11 artikkelia
Anna Tenhu
22 artikkelia
Tiltu Taimela
3 artikkelia

Uusimmat Blogit

Hae Heilistä

Hae Heilistä