Julkaistu    |  Päivitetty 
Kansalainen

Ihmisyys on yhteiskuntamme selkäranka

Mitä tapahtuisi, jos hallituksemme ottaisi poikkeuksellisen korkean moraalin ja eettisyyden yhdeksi maamme johtavista kärkihankkeista?

Voisiko ottaa? Mielestäni voisi hyvinkin. Kukaan meistä kansalaisista ei luultavasti halua yhteiskunnan muuttuvan yhtään heikommaksi niin inhimillisyydeltään kuin moraaliselta kivijalaltaankaan.

Mitä tapahtuisi, jos eettinen toiminta otettaisiin joka osa-alueen keskiöön ja peruspilariksi?

Lähtisikö vientikin vetämään paremmin, kun tuotteet olisivat ajateltuja, kestäviä sekä päivänvaloa ja tarkastelua joka kantilta kestäviä. Luulen, että vastaus on suurehko kyllä.

Eettisyys ei ole kuluerä vaan sijoitus. Sijoitus sekä nykyiseen että tulevaan. Korkea moraali ei ole kuluerä vaan osa hyviä käytöstapoja, jokaisen omaksuttavissa, opittavissakin.

Tärkein ihminen jokaiselle on se, jonka kanssa olet nyt. Jos et voi rakastaa häntä, jonka haluat, rakasta sitä jonka kanssa olet. Kun kunnioitat edessäsi olevaa ihmistä, kaikki tulee menemään osaltasi hyvin. Käänteistä itsekkyyttä, näet.

Haluanemme jokainen elää yhteiskunnassa, jossa ihmistä arvostetaan ja kunnioitetaan, oli tilanne mitä tahansa. Taloudellisen taantuman ei pidä tarkoittaa moraalin laskua tai ihmisen käytöksen huononemaa, vaan päinvastoin. Taloudellisen taantumankin yli meitä siivittää se, että säilytämme ihmisyytemme.

Ihmisyys on kuin silta, sekä yli huonojen että hyvien aikojen. Se on yhtä aikaa yhteiskuntamme selkäranka, kivijalka ja sydän.

Kommentoi

Hae Heilistä