Julkaistu    |  Päivitetty 
Joensuun seudun JHL ry 310

Kuka arvostaa koulunkäynninohjaajaa?

Koulujen ovet ovat sulkeutuneet ja vihdoin alkaa kesäloma. Monelle määräaikaiselle koulunkäynninohjaajalle alkaa myös työn etsimisen aika, työnetsimisen jostain muualta kuin Joensuun kaupungilta. Syynä tähän on Joensuun kaupungin tarjoama 22 tai 24 viikkotunnin määräaikainen työsopimus lukuvuodeksi 2017–18.

Työhönsä pätevän täysiä tunteja (38.75h/vko) tekevän koulunkäynninohjaajan tehtäväkohtainen palkka on Joensuussa noin 1970 euroa kuukaudessa.

22 tai 24 tunnin viikkotuntimäärillä bruttopalkka jää 1  200:een euroon tai jopa alle. Jokainen voi itse laskea tulisiko tuolla summalla toimeen ja onko se kohtuullinen korvaus työstä, jota tehdään päivittäin meluisassa ja rauhattomassa ympäristössä lasten ja nuorten hyväksi.

Koulunkäynninohjaajan työhön kuuluu oppilaiden ohjaamisen ja avustamisen lisäksi myös muita tehtäviä.Ohjaaja muun muassa valmistelee ja kokoaa materiaalia oppitunteja varten, osallistuu työpaikan yhteistoimintaan, osallistuu oppilasta koskeviin palavereihin ja valvoo ja huolehtii oppilaiden koulukyydeistä aamulla ennen tuntien alkua ja iltapäivällä koulupäivän päätyttyä. Näitä töitä tehdään oppituntien ulkopuolella.

Jos ohjaajan tuntimäärä on mitoitettu tarkasti sen oppilaan tai luokan tuntimäärän mukaan minne hänet on palkattu, kuka tekee nämä ylimääräiset työt? Kasautuvatko ne opettajille, jäävät kokonaan tekemättä vai tekeekö ohjaaja ne kenties oppituntien aikana, jolloin hän ei olekaan tekemässä oppilaiden parissa sitä arvokasta työtä johon hänet on palkattu.

Joensuu sai keväällä mainetta ja kunniaa voittamalla Sitran työelämäpalkinnon; Ruisleipää ja sirkushuveja -reseptin avulla kohennetaan työntekijöiden jaksamista ja työhyvinvointia. Yleisöäänestyksen ykkössija kertoi Joensuun olevan oikealla tiellä, jatketaan tuolla tiellä myös koulunkäynninohjaajien suhteen.

Tarjoamalla koulunkäynninohjaajille riittävä määrä työtunteja osoittaa Joensuun kaupunki arvostavansa myös tuota työtä ja näin varmistaa ammattitaitoisen henkilöstön saaminen myös ensi lukuvuodeksi.

Kommentoi

Hae Heilistä