Julkaistu    |  Päivitetty 

Siun sote kilpailuttaa sosiaalisen asumisen ostopalvelut

Siun sote kilpailuttaa sosiaalisen asumisen ostopalvelut keväällä 2018.

Palvelut sisältävät pitkä- ja lyhytaikaista tehostettua palveluasumista, tavallista palveluasumista sekä tuetun asumisen palveluja muiden muassa mielenterveys- ja päihdekuntoutujille sekä psykososiaalisista syistä palvelua tarvitseville henkilöille. Asumispalveluja järjestetään myös muille eri-ikäisille asiakkaille, joilla on erityisestä syystä tarvetta saada apua ja tukea asumisessa tai asumisen järjestämisessä. Rääkkylän ja Tohmajärven palveluja kilpailutus ei tässä vaiheessa koske.

Kilpailutus vaikuttaa sekä uusien että vanhojen asiakkaiden asumispalveluihin 1.6.2018 alkaen. Vanhoilla asiakkailla kilpailutus voi vaikuttaa asuinpaikkaan, kun asiakkaalle myönnetyn maksusitoumuksen määräaikaisuus päättyy, mutta tarve asumispalvelulle jatkuu edelleen. Kesken voimassaolevien sitoumuksien ei asuinpaikka vaihdu.

Siun sote hankkii sosiaalisen asumisen ostopalveluja noin 470 asiakkaalle. Vuosittain asumispaikka tai apua asumiseen järjestellään noin 150 uudelle asiakkaalle. Ostopalvelujen nykyiset kustannukset ovat noin 13,3 miljoonaa euroa vuodessa, ja uusien hankintojen arvo tulee olemaan vuosittain noin 4,6 miljoonaa euroa. Yhteensä kyse on siis noin 18 miljoonan euron hankinnoista vuositasolla.

Siun soten oman toiminnan painopiste on kotiin annettavissa palveluissa ja asiakkaan palvelutarpeen arvioinnissa.

Kommentoi

Hae Heilistä

Hae Heilistä