Julkaistu    |  Päivitetty 
Aimo Salonen

Laaja-alainen kulttuuritalokin tulee selvitettäväksi

Kaupunginhallituksen 1. varapuheenjohtaja Markku Kauppinen (kesk., vasemmalla), puheenjohtaja Seppo Eskelinen (sd.) sekä 2. varapuheenjohtaja Hannele Autti (vihr.) totesivat, että tämän syksyn budjettineuvottelut olivat helpot. Aimo Salonen Kaupunginhallituksen 1. varapuheenjohtaja Markku Kauppinen (kesk., vasemmalla), puheenjohtaja Seppo Eskelinen (sd.) sekä 2. varapuheenjohtaja Hannele Autti (vihr.) totesivat, että tämän syksyn budjettineuvottelut olivat helpot.

Joensuu keskittyy tässä talousarviossa työllisyyden hoitoon. Suunnitelmia päättäjät tekevät koko valtuustokaudeksi.


Joensuun kaupunginhallituksen puheenjohtajisto julkisti tiistaina oman versionsa ensi vuoden talousarviosta. Muutokset kaupunginjohtaja Kari Karjalaisen pari viikkoa sitten esittelemään versioon olivat pieniä.

Koko puheenjohtajisto kiitteli valtuustoryhmien kesken vallinnutta yhteisymmärrystä syksyn neuvotteluissa.

– Joitakin tekstimuutoksia siellä saatetaan esittää, 2. varapuheenjohtaja Hannele Autti (vihr.) ennakoi marraskuun lopussa odottavaa kaupunginvaltuuston budjettikokousta.

Vaikka neuvottelut olivat helpot, yksittäiset päättäjät joutuivat Autin mukaan tyytymään pitkän ajan suunnitelmiin muun muassa monissa koulutukseen ja syrjäytymisen ehkäisyyn liittyvissä asioissa.


Työllisyys

Kaupunginhallituksen puheenjohtaja Seppo Eskelinen (sd.) kertoi, että hallitus päätti maanantai-iltana yhteensä 700 000 euron lisäyksistä kaupunginjohtajan esitykseen verrattuina.

– Työttömyyden taittamiseen ja elinvoiman vahvistamiseen tässä on laitettu aika paljon työkaluja. Jo kaupunginjohtaja lisäsi 200 000 euroa työttömyyden hoitoon, ja me lisäsimme siihen vielä 300 000 euroa, Eskelinen kertoi.

 Kaupunginvaltuusto saa päätettäväkseen 0,7 miljoonaa euroa alijäämäisen talousarvioesityksen. Se mietitytti 1. varapuheenjohtajaa Markku Kauppista (kesk.), jonka mukaan pyrkimyksenä pitäisi olla budjetin rakentaminen tasapainoiseksi.

Hannele Autti pani toivonsa työllistämissatsaukseen.

– Jospa me saisimme tasapainotettua tätä sillä, että saamme pienemmäksi työmarkkinatukilaskua, Autti pohti.


Lopultakin kevyen liikenteen väylä

Yksittäisistä kohteista puheenjohtajisto nosti esiin sen, että kaupunki ja Ely-keskus ovat lopultakin päässeet yhteisymmärrykseen siitä, miten Niittylahden–Kummuntielle saadaan kevyen liikenteen väylä.

– Kymmenen vuottahan kaupunki ja valtio ovat sillä pallotelleetkin, Eskelinen totesi hankkeesta, joka on varsinkin koululaisten liikenneturvallisuuden kannalta tärkeä, mutta jonka toteuttamiseen on tuonut kitkaa se, että tie kuuluu Ely-keskukselle ja koulu ja sen mukanaan tuoma kevyen liikenteen erityinen tarpeellisuus kaupungille.


Uutta Joensuuta kohti

Puheenjohtajisto arveli, että tämänkertaisten budjettineuvottelujen helppous saattoi johtua siitäkin, että valtuustoryhmillä ei ollut kinasteltavanaan enää sosiaali- ja terveyspaketin jakamista.

Nyt rahoitetaan uudenlaista Joensuuta, ja se näkyy talousarvioesityksessä.

– Läpi linjan on tarkistettu järjestöavustuksia. Sillä tuetaan järjestöjen roolia uudessa kuntamallissa, Autti huomautti.

Seppo Eskelinen totesi, että kaupunki pyrkii koko valtuustokauden kestäviin suunnitelmiin.

– Liikunnan kärkihankkeet laitetaan järjestykseen ja kulttuuri- ja musiikkipuolelta tehdään tilaselvitys. Kun selvitykset on tehty, poliitikkojen osana on päättää.


Laaja-alainen kulttuuritalo

Mutta kuinka konkreettisesti keskusteluissa esiintyi musiikkitalo?

– Kun kyseessä on iso, vuosikymmeniä koskeva investointi, asiaa pitää selvittää laaja-alaisesti, Eskelinen vastasi.

Hannele Autti lisäsi, että musiikin lisäksi Joensuussa on tarvetta muunkin kulttuurin tiloille. Markku Kauppinen nosti omassa puheenvuorossaan esille myös niin sanotut kumppanuushankkeet eli tilojen rakentamisen yhteistyössä jonkin muun toimijan kanssa.

– Liikuntapuolella niitä on toteutettu, eikä siinä ole nähty mitään ongelmaa. Maailmalta löytyy esimerkkejä myös vastaavanlaisista kulttuurihankkeista, Kauppinen pohti.

Kommentoi

Hae Heilistä

Hae Heilistä