Julkaistu    |  Päivitetty 
Jari Hurskainen

Kysely selvittää kuntalaisten toiveita liikuntapalveluista

Sote- ja maakuntauudistuksessa korostetaan kuntien tärkeää roolia hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä, missä liikunta on yksi oiva ja merkittävä väline kuntalaisten hyvinvoinnin ja viihtyvyyden lisäämiseen. Kunnissa työstetäänkin tällä hetkellä uusia strategioita, kehittämis- ja toimenpideohjelmia, joissa toivottavasti liikuntaa ja urheilua pidetään tärkeänä osana kuntalaisten hyvinvointia ja terveyttä. Liikunta ja urheilu ovat merkittävä voimavara kunnan elinvoimaisuuden kehittämisessä.

Pohjois-Karjalan monissa kunnissa taustatietona käytetään kuntalaiskyselyjä, joissa on kartoitettu kuntalaisten näkemyksiä muun muassa viihtyvyydestä ja hyvinvoinnista.

Nyt käynnissä olevassa sähköisessä maakunnallisessa liikuntakyselyssä selvitetään kuntalaisten näkemyksiä ja toiveita liikunnan kehittämiseen omassa kunnassa. Nämä kuntalaiskyselyt ovat kunnilta erittäin hyvä ja toivottu tapa, jolla kuntalaisten mahdollisuudesta vaikuttaa oman kunnan tuleviin palveluihin lisätään.

Liikunnan ja urheilun osalta toivoisi tulevaisuuden kunnassa huomioitavan ainakin seuraavia asioita: Kunnassa on liikunnallista elämäntapaa edistävä ympäristö ja liikuntapaikat, joita kehitetään tarpeen ja kysynnän mukaan, varhaiskasvatuksen ja koulujen toimintakulttuurit ja -tavat tukevat lasten liikunnallista elämäntapaa, liikuntapaikat ja erityisesti koulujen salit ovat maksuttomia lasten ja nuorten liikunta- ja urheilutoiminnassa, seurojen aikuistoiminnan ja maksullisten tapahtumien maksut ja taksat ovat liikuntapaikkojen osalta maksuttomia tai edullisia, kunta tukee urheiluseuroja toiminta-avustuksin, kunnassa on liikunnasta vastaava lautakunta ja liikuntaviranhaltija, joka kuuluu kunnan hyvinvointiryhmään, kunnassa on käytössä liikuntaindikaattorit osana hyvinvointikertomusta ja -suunnitelmaa sekä kuntalaisten terveyden seurantaa varten, kunnassa on nimetty hyvinvointikoordinaattori, jonka tehtäväkuvaan kuuluu myös liikunnan edistäminen ja kunnassa on toimiva liikuntaneuvonta.

Kommentoi

Hae Heilistä

Hae Heilistä