Julkaistu    |  Päivitetty 
Hanna-Mari Lappalainen

Turvallisuutta, terveellisyyttä ja tuottavuutta

Oikeus- ja poliisitalo tarjoaa tilat noin 275 työntekijälle. Oikeus- ja poliisitalo tarjoaa tilat noin 275 työntekijälle.
Senaatti-kiinteistöjen rakennuttama uusi oikeus- ja poliisitalo tarjoaa työtilat noin 275 työntekijälle Pekkalan alueella. Tiloihin ovat siirtyneet Pohjois-Karjalan käräjäoikeus, Itä-Suomen syyttäjänvirasto, Itä-Suomen poliisilaitos, Keskusrikospoliisi ja Suojelupoliisi. Valtaosa tiloista on poliisin käytössä ja neljännes käräjäoikeuden ja syyttäjänviraston.

Rakennuksen kustannukset ovat noin 31 miljoonaa euroa. Senaatti-kiinteistöjen aluejohtaja Jyrki Reinikaisen mukaan hankkeessa on pysytty kustannusarviossa ja aikataulussa.

Suunnittelu alkoi osapuilleen neljä vuotta sitten, ja talo on suunniteltu yhteistyössä käyttäjäorganisaatioiden, Senaatti-kiinteistöjen ja hankkeen rakentamisesta vastaavan SRV:n kesken.

– Hanke toteutettiin Senaatin allianssimallilla, jossa painotetaan normaalisuorituksen ylittävää onnistumista mittareilla, kuten työturvallisuus, asiakastyytyväisyys, vuorovaikutus, aikataulu ja kustannukset, kertoo Senaatti-kiinteistöjen rakennuttajapäällikkö Markku Inkeroinen allianssimallin hyödyistä.

Jyrki Reinikaisen mukaan oikeus- ja poliisitalon tiloihin liittyvät olennaisesti niin sanotut kolme t:tä eli terveys, turvallisuus ja tuottavuus.

Tuottavuutta on haettu tiloissa neliömäärien supistamisen lisäksi monitilaympäristöön siirtymiseen liittyvillä uusilla, aiempaa kollektiivisemmilla työtavoilla.

– Esimerkiksi käräjäoikeudessa kaikilla on ollut tähän saakka oma työhuone, mutta tänne siirryttäessä noin puolet työskentelevät omassa huoneessaan. Muut toimivat monitilaympäristössä eli 3–10 hengen työtiloissa, kertoo Pohjois-Karjalan käräjäoikeuden laamanni Tuija Turpeinen.

Terveysnäkökulma on näkynyt tiloissa jo suunnitteluvaiheesta alkaen tärkeänä aspektina, sillä esimerkiksi käräjäoikeuden henkilökunta on Turpeisen mukaan kärsinyt aiemmin pahoista sisäilmaongelmista, joten tiloja lähdettiin alun alkaenkin suunnittelemaan terveellisyyttä silmällä pitäen.

Turvallisuus näkyy jo heti oikeus- ja poliisitaloon sisään astuessa, sillä kaikille sisääntulijoille suoritetaan turvatarkastus. Käytäntö on Joensuussa jokseenkin uusi, vaikkakin toisaalla jo kauan käytössä ollut toiminto.

– Meille turvallisuus on tavattoman tärkeä ja iso asia. Aiemmin meille oli käytännössä melko avoimet ovet, joten viimeaikaiset tapahtumat ja esimerkiksi erilaiset tunteita herättävät riita-asiat huomioiden turvatarkastus on tärkeä lisä tiloissa. Se antaa turvallisuutta paitsi henkilökunnalle myös asiakkaille ja kaikille tiloissa vieraileville, Turpeinen toteaa.

Tuija Turpeinen lisää uusien tilojen tärkeäksi ominaisuudeksi myös tietotekniikan, joka on viimeisintä lajiaan. Esimerkiksi käräjäoikeuden suurimmassa salissa on tietty määrä näyttöjä, jotka mahdollistavat muun muassa todisteiden esittelyn sähköisesti.

– Puitteet ovat meidän kannaltamme niin hyvät, kuin tässä maassa suinkin voi olla. Nyt myös todistajia voidaan kuulla pelkäävän todistajan huoneesta anonyymisti niin, että äänestä ei voi edes päätellä, onko kyseessä mies vai nainen, kertoo kihlakunnan syyttäjä Osmo Manninen.

Yhteiset tilat ja niiden sijainti helpottavat toimijoiden mukaan olennaisesti myös eri tahojen yhteistyötä, joka esimerkiksi poliisin ja syyttäjän viraston välillä on runsasta. Aiemmin aikaa veivät siirtymät paikasta toiseen, ja poliisipartiot joutuivat olemaan kauemmin poissa valvontatehtävistä saadessaan hälytyksen keskustan alueelta.

– Poliisin näkökulmasta voin sanoa, että olemme tyytyväisiä, että olemme vihdoinkin täällä, toteaa apulaispoliisipäällikkö Kai Markkula Itä-Suomen poliisista. Ennakoitua pidemmäksi venynyt evakko kesti Markkulan mukaan kaikkiaan noin kahdeksan vuotta.

– Väistötiloihin siirtymisen aikaan syntyneet lapset käyvät nyt toista luokkaa, ja me opettelemme täällä vasta viittaamaan. Mutta nyt kaikki poliisin toimijat, syyttäjä ja tuomioistuin ovat samoissa tiloissa, mikä helpottaa yhteistyötämme huomattavasti, Markkula summaa.

Kommentoi

Hae Heilistä

Hae Heilistä