Julkaistu    |  Päivitetty 
Sini-Maria Melanen

Vähemmän on enemmän

Kielikoulutuksen tarkoitus on kehittää osallistujien kielitaitoa ja antaa valmiuksia pedagogiikan opiskeluun. Englannin kielen opettajana toimii Averil Bolster. Kielikoulutuksen tarkoitus on kehittää osallistujien kielitaitoa ja antaa valmiuksia pedagogiikan opiskeluun. Englannin kielen opettajana toimii Averil Bolster.
Itä-Suomen yliopistoon Joensuun kampukselle on saapunut 15 saudiarabialaista opettajaa kehittämään kieli- ja pedagogisia taitojaan. Kyseessä on Finland Universityn sekä Helsingin yliopiston koulutusvientiprojekti, joka on toteutettu yhdessä Saudi-Arabian opetusministeriön kanssa.

Suomen ja Saudi-Arabian välisiä neuvotteluja koulutusviennin tiimoilta on käyty jo pitkään.

Nyt käynnistyneen hankkeen valmistelu lähti liikkeelle viime vuoden toukokuussa, kun Saudi-Arabia hyväksyi Finland Universityn tekemän tarjouksen.

Projekti on ensimmäinen tämän mittainen kansainvälinen täydennyskoulutus Itä- Suomen yliopistossa. Koulutukseen osallistuvat myös Turun, Tampereen ja Helsingin yliopistot.

Itä-Suomen yliopiston koulutusohjelman koordinaattori Pirkko Nissinen on valmistellut opettajien ja heidän perheidensä tuloa Joensuuhun. Nyt kaikille on löytynyt sopiva asunto, lapsille hoitopaikat ja kaupunki on tehty tutuksi.

– Olemme tehneet paljon sisäistä yhteistyötä Joensuun kaupungin ja paikallisten yrittäjien kanssa. Kaikkien palveluiden tarjoaminen ei ole ollut mutkatonta, mutta hyvin olemme selvinneet, Nissinen kertoo.

– Olimme valmistautuneet monenlaisiin kulttuuriin ja aikatauluihin liittyviin haasteisiin, mutta kaikki on sujunut yllättävän hyvin.

Nissisen mukaan koulutusvienti on koko ajan kasvava liiketoiminnan alue suomalaisissa yliopistoissa.

– Itä-Suomen yliopistossa alkoi vuoden alussa namibialaisten opettajien maisterikoulutus, joka tulee kestämään kaksi vuotta. Neuvotteluja käydään myös jatkuvasti muiden tahojen kanssa.

Opetuksen sisältö on tehty yhdessä Turun ja Tampereen yliopistojen kanssa, jotta osallistujat saisivat kaikissa kaupungeissa saman koulutuskokemuksen. Koulutuksen ensimmäinen osio, eli kielikoulutus, on lähtenyt jo käyntiin.

– Kyseessä on räätälöity koulutus, joka perustuu Saudi-Arabian opetusministeriön asettamiin tavoitteisiin. Ensimmäiset kolme kuukautta käytetään englannin kielen opiskeluun, jonka jälkeen alkaa pedagogiikkaan painottuva koulutusjakso, Pirkko Nissinen tarkentaa.

Osallistujat pääsevät tutustumaan suomalaiseen koulumaailmaan Joensuun normaalikoululla.

– Opettajat ovat halunneet parantaa kielitaitoaan, kehittää pedagogisia valmiuksiaan ja käytännön opetustyössä vaadittavia taitoja sekä oppia ymmärtämään suomalaisen opetuksen ja koulun erityispiirteitä.

Osallistujien mentoreina toimii kolme Normaalikoulun opettajaa ja akateemisina tuutoreina kaksi yliopiston henkilökunnan jäsentä. Koulutusjakso sisältää muun muassa luentoja, käytännön havainnointia luokkahuoneissa sekä reflektointia, arviointia ja ohjauskeskusteluja mentorin kanssa.

– Tämä on mahtava tilaisuus myös meille päästä arvioimaan suomalaista koulutusjärjestelmää. Kun jokin asia täytyy selittää toiselle, joka tulee aivan toisenlaisesta kulttuurista, sitä oppii ymmärtämään paremmin itsekin, Nissinen pohtii.

– On ollut mahtava huomata osallistujien motivaatio ja kuinka kiinnostuneita he ovat suomalaisesta koulutusjärjestelmästä.

Dina Alazwari on yksi niistä opettajista, jotka tulevat viettämään seuraavat puoli vuotta Joensuussa. Alazwari opettaa kotimaassaan englannin kieltä valtion ylläpitämässä julkisessa peruskoulussa. Nähtyään Saudi-Arabian opetusministeriön twiitin, jossa kerrottiin Suomeen kohdistuvasta koulutusprojektista, hän päätti hakea mukaan aviomiehensä kanssa. Ja tässä sitä nyt ollaan.

– Suomi on mielenkiintoinen paikka ja todella erilainen verrattuna muihin Euroopan maihin. Harva kuitenkaan tietää Suomesta, sillä te ette markkinoi itseänne kovin hyvin, Alazwari sanoo.

Saudiarabialaisissa kouluissa on Alazwarin mukaan paljon kotitehtäviä ja kokeita jo ensimmäisistä luokista lähtien. Suomen koulujärjestelmässä häntä kiehtoo vähemmän on enemmän -ajatus.

– Suomalaiset lapset käyttävät vähemmän aikaa opiskeluun, mutta saavat parempia tuloksia. Tahdon ottaa selvää, kuinka tämä on mahdollista.

Alazwari tahtoo soveltaa oppimaansa tietoa kotimaassaan perustamalla oman yksityiskoulun. Saudi-Arabiassa on paljon yksityiskouluja, jotka tarjoavat oppilaille parempia mahdollisuuksia ja joita arvostetaan enemmän suhteessa julkisen sektorin kouluihin.

– Mietin oman koulun perustamista vuosia sitten, mutta nyt aika saattaisi olla kohdallaan. Meillä on jo amerikkalaisia ja brittiläisiä kouluja, joten miksei myös suomalaisia!

Kommentoi

Hae Heilistä

Hae Heilistä