Taivastelua

Hyvinvointivaltion neljä peruskiveä

Onko Suomi vielä hyvinvointivaltio? On, maailman mittapuun mukaan. Se, mureneeko tuo suomalainen perusperiaate, riippuu aika pitkälti meistä itsestämme.

Hyvinvointivaltion peruspilarit ovat demokratia, sivistys, perusturva ja yhdessä elämisen taito.

Demokratiaa on yleinen ja yhtäläinen äänioikeus. Periaate, että kaikkien sana painaa äänestystilanteessa yhtä paljon. Ääniä ei osteta eikä niitä jaeta varallisuuden mukaan. Välinpitämättömyys on demokratian syöpä. Jos jokin joukko kansalaisia ei jaksa tai muista äänestää, heidän oikeutensa jää käyttämättä. Siitä on hankala syyttää ketään muuta kuin itseään. Demokratiaan kuuluu vastuunotto silloin, kun se pesti äänestämällä annetaan. Vastuu on kokonaisvastuuta, ei vain itselle mukavien asioiden valikoimista. Tätä suomalaisten on aina ollut kovin vaikea ymmärtää.

Toinen peruspilari on sivistys. Sivistys on paitsi koulutusta myös tietoa oikeasta ja väärästä. Pelkkä koulutus- olkoon se kuinka korkea tahansa- ei takaa sivistystä. Sitä on myös osattava käyttää oikein. Moni meistä tuntee tai muistaa ihmisiä joiden voi sanoa olevan sydämen sivistyneitä. Siihen liittyy ajatus ystävällisyydestä, rehellisyydestä, ajattelun laajuudesta ja mielenkiinnosta elämää kohtaan. Suomen laki perustuu kymmeneen käskyyn, jotka ovat elämää ylläpitäviä perusteesejä. Niitä on syytä kunnioittaa.

Perusturva on pykäliksi puettu ajatus siitä, että meillä kaikilla on oltava aineelliset edellytykset peruselämään. Tänä sateisena syksynä on useammalta taholta kuultu surullinen toteamus siitä, että toisenlaisessa todellisuudessa Suomessa olisi ensi talvena nälänhätä. Se sama tuska, joka on useissa Afrikan maissa totta nyt.

Itsekkyys vie perusturvalta pohjaa. Nyt, kun yhteiskuntamme on vuosikymmeniä ollut turvallinen ja jopa suhteellisen tasa-arvoinen, kuuluu sieltä täältä ääniä jotka väittävät perusturvan vievän taloutemme epätasapainoon. Kuulostaa todella oudolta!

Yhdessä elämisen taito on demokratiaa, sivistystä ja perusturvaa. Se on ymmärrystä siitä, ettei meidän tarvitse olla samaa mieltä voidaksemme elää yhdessä. Meidän ei tarvitse näyttää samanlaiselta, uskoa samalla tavalla ja toteuttaa samoja haaveita. Tämä taito kumpuaa omien juuriensa kunnioittamisesta; oman kulttuurinsa ja uskonsa kunnioittamisesta. Seistessään tukevin jaloin omalla henkisellä maaperällään ihmisen ei tarvitse tyrkkiä toisia.

Mikä rapauttaa meille rakkaan ajatuksen Suomesta hyvinvointivaltiona menestyvine Pisa-tutkimuksineen ja muun maailman ihailuineen? Vastaus lienee oma pöyhkeytemme. Ajatus siitä, että Suomi on oma erillinen lintukoto tällä Maaksi kutsutulla avaruuden hiukkasella.

Saila Musikka, diakoni

 

Armotonta menoa
Yö on meidän
 

Bloggarit

Toimitus
1 artikkeli
Aimo Salonen
89 artikkelia
Taivastelua
77 artikkelia
Anna Tenhu
22 artikkelia
Hilppa
12 artikkelia
Tiltu Taimela
3 artikkelia
Jussi Viljala
1 artikkeli

Uusimmat Blogit

Hae Heilistä

Hae Heilistä